Informace o instituci Ekonomicko-správní fakulta MU

Ekonomicko-správní fakulta (ESF) byla založena roku 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity a zahájila výuku v září 1991. Během své existence se vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytující v současné době ekonomické vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Hlavním posláním Ekonomicko-správní fakulty je rozvíjení výuky a výzkumu v oboru ekonomických věd.

 

V oblasti výuky zajišťuje fakulta studium bakalářských a magisterských studijních oborů v prezenční a kombinované formě se zaměřením na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu, dále pak na veřejnou ekonomiku. Na fakultě je možno studovat také obor Administration publique (Veřejná správa) vyučovaný ve francouzštině, který je připraven ve spolupráci s Univerzitou Rennes ve Francii a je zaměřen na vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Studenti absolvují odborné stáže a speciální kurzy v českých a francouzských veřejných institucích. Ve spolupráci s Filozofickou a Právnickou fakultou realizuje ESF bakalářské studium v oboru Evropská hospodářská, kulturní a správní studia. S cílem otevřít studium na fakultě pro více zájemců z praxe jsou do studijní nabídky zařazeny i výukové aktivity celoživotního vzdělávání. Výuka v celoživotním vzdělávání je realizována nejen v akreditovaných oborech a programech, ale i další aktivity jsou založeny na kontinuálním doplňování nových znalostí, schopností a kvalifikace.

Kde nás najdete?

Zobrazit